KNGF-Standpunt Beweegziekenhuizen: focus op bewegen

Het KNGF-standpunt Beweegziekenhuizen helpt fysiotherapeuten om het ziekenhuis waar zij werken te transformeren naar een ‘Beweegziekenhuis’.

Transformeren naar een ‘Beweegziekenhuis

Tijdens een ziekenhuisopname liggen patiënten gemiddeld meer dan 80% van de tijd in bed, ook als daar geen aanleiding voor is. Ze zijn dan fysiek inactief, dat is niet nodig en leidt tot een afname in onder andere spierkracht, heeft invloed op het dagelijks functioneren en zelfstandigheid: ziekenhuisopname-gerelateerde schade. Het KNGF-standpunt Beweegziekenhuizen helpt jou om het ziekenhuis waar je werkt te transformeren naar een ‘Beweegziekenhuis’. Een ziekenhuis waar, rond het individu, op verschillende lagen binnen de organisatie continu wordt ingezet op het creëren van een cultuur- en gedragsverandering die is gericht op gezond beweeggedrag door het inzetten van interventies bij patiënten, bezoekers en/of medewerkers’.


Het Standpunt Beweegziekenhuizen is ontwikkeld op initiatief van het KNGF in samenwerking met onderzoekers van ‘IQ healthcare’ (Radboudumc) en met ondersteuning van de ‘Expertgroep Beweegziekenhuizen’, diverse projectleiders beweegziekenhuizen uit Nederlandse ziekenhuizen en de NVZF.

Expertgroep beweegziekenhuizen

Om in Nederland te komen tot een gezamenlijke aanpak is de ‘Expertgroep beweegziekenhuizen’ opgericht door de voorlopers op dit gebied. Binnen deze expertgroep is veel praktische en wetenschappelijke kennis over het verminderen van onnodige fysieke inactiviteit en de iatrogene schade die aan inactiviteit is gekoppeld. De expertgroep heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie (NVZF) de cursus ‘Beweegziekenhuizen’ ontwikkeld. Tijdens de cursus bleek de behoefte te bestaan aan een praktijkgericht document met handvatten en aanbevelingen voor fysiotherapeuten om het ziekenhuis waarin zij werken te transformeren naar een beweegziekenhuis. Deze behoefte heeft geleid tot de ontwikkeling van het ‘Standpunt Beweegziekenhuizen’ door een werkgroep vanuit het programma ‘Intramuraal’ van het KNGF. Het standpunt berust op wetenschappelijke inzichten (evidence-based), gecombineerd met praktijkinformatie en opinies van fysiotherapeuten (best-practice).

Inhoud van het standpunt

Het standpunt bestaat uit vier delen:

  • Deel 1 (achtergrond): bevat wetenschappelijke onderbouwing en informatie over de consequenties van inactiviteit en de meerwaarde van beweegziekenhuisprojecten.
  • Deel 2 (project): helpt mensen om hun eigen beweegziekenhuisproject op te zetten. Het geeft onder andere informatie over hoe je een project opzet (incl. format projectplan), welke mensen betrokken moeten worden, hoe je de financiën regelt en hoe je haalbare doelen stelt.
  • Deel 3 (interventies): geeft een uitgebreid overzicht van mogelijke interventies en voor welke domeinen en doelen deze interventies ingezet kunnen worden.
  • Deel 4 (implementatie en borging): gaat in op de vraag hoe je kunt zorgen dat je project ook op langere termijn succesvol en zichtbaar blijft binnen jouw ziekenhuis en hoe je goed en betekenisvol kan evalueren en opschalen.

Het standpunt vind je hier.

Webinar Beweegziekenhuizen

Meld je hier aan voor ons webinar Beweegziekenhuizen!

Tijdens het webinar vertellen we over de inhoud van het standpunt. We geven toelichting op een aantal beschreven interventies en de implementatie en borging van interventies.

Trefwoorden: