Rol van de NVZF rondom het thema: stimuleren van beweeggedrag in ziekenhuizen

De NVZF heeft in samenwerking met het KNGF en Hannah Boven een onderzoek uit laten voeren naar het stimuleren van beweeggedrag in ziekenhuizen en de rol van de NVZF hierin. In totaal zijn zeven ziekenhuizen bezocht voor een interview en zijn er vijf telefonische interviews afgenomen. Het onderzoek heeft inzichten opgeleverd over de behoeftes van ziekenhuizen in Nederland op het gebied van het stimuleren van beweeggedrag. Hieruit zijn aanbevelingen gekomen die de NVZF kan gebruiken om haar rol beter vorm te geven op dit thema en haar leden optimaal te ondersteunen. Via de link, onderaan deze pagina, is de beknopte presentatie met de resultaten van dit onderzoek te vinden. De volledige rapportage is beschikbaar en is op te vragen via het mailadres van de NVZF: secretariaat@nvzf.nl

Trefwoorden: