Vaccinatie ziekenhuisfysiotherapeuten

22 apr 2021
Fysiotherapeuten benaderen het KNGF met diverse vragen over vaccinatie tegen COVID-19.

Vaccinatiestrategie

De Rijksoverheid heeft een vaccinatiestrategie opgesteld waarin de meest kwetsbare mensen én de zorgverleners die acute zorg verleenden aan COVID-19 patiënten, als eerste zijn gevaccineerd. In vervolg daarop is ook gestart met vaccinatie van andere zorgverleners in zorginstellingen met direct patiëntcontact. Daaronder vallen ook fysiotherapeuten die in deze instellingen werken. 

Ons bereikten signalen dat ziekenhuizen verschillend hiermee omgaan. Daarom hebben wij vrijdag jongstleden een brief aan de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen  gestuurd. Wij vinden namelijk dat er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen fysiotherapeuten in het ene of het andere ziekenhuis.

Lees meer.

Trefwoorden: