Voorlichting over het coronavirus

30 mrt 2020
Hoe vergaat het de ziekenhuisfysiotherapeut op de werkvloer in tijden van COVID-19?

30 maart 2020 – Ervaringen van collega’s

De coronacrisis raakt ons allemaal, maar wat betekent dit voor de werkzaamheden van de ziekenhuisfysiotherapeut en hoe wordt deze situatie ervaren? Ook in deze uitzonderlijke tijd gaat het werk van de ziekenhuisfysiotherapeut door. Maar hoe? En welke invloed heeft dit op hun werkzaamheden/werkdag? De NVZF verzamelt de ervaringen uit de praktijk.

Lees de ervaringen van collega's

24 maart 2020 - Aanbevelingen ziekenhuisfysiotherapie gepubliceerd

Een groep van zeer betrokken ziekenhuisfysiotherapie-experts heeft aanbevelingen voor het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met het Coronavirus (COVID-19) in de ziekenhuisfase opgesteld.
Deze aanbevelingen kunnen collega’s in ziekenhuizen ondersteunen gedurende de ziekenhuisopname van deze patiëntengroep.

Het betreft een factsheet met een overzicht van 5 aanbevelingen, welke is ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC),
KNGF en de NVZF, en een ondersteunend, inhoudelijk toelichtingsdocument met aanbevelingen voor fysiotherapeutisch handelen.

Themapagina Corona ingericht op het KNGF-kennisplatform

Alle documenten, beeldmateriaal en patiëntinstructies bij elkaar op één plek 

Vanuit het hele land hebben fysiotherapeuten en ziekenhuizen informatie- en instructiemateriaal voor fysiotherapeuten en patiënten beschikbaar gesteld, zoals instructiefilmpjes voor ademhalings- en mobiliserende oefeningen en oefeningen op papier.

Wij hebben dit materiaal verzameld op een speciale themapagina op het KNGF Kennisplatform. Hier vind je informatiemateriaal voor de fysiotherapeuten, zoals de aanbevelingen fysiotherapeutisch handelen bij COVID-19. Maar ook instructiefilmpjes voor de patiënt en patiëntinstructies en oefeningen op papier.

Op deze manier hopen we fysiotherapeuten in ziekenhuizen te ondersteunen en zorg op afstand voor hun patiënten te kunnen leveren.

Deze pagina is voor iedereen toegankelijk. Ook kunnen fysiotherapeuten de links delen met hun patiënten om op deze manier zorg op afstand te kunnen bieden.

Wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is, zal deze themapagina bijgewerkt worden. In eerste instantie richt deze pagina zich op fysiotherapeuten werkzaam in het ziekenhuis.

Op de website van het KNGF vind je de belangrijkste informatie voor fysiotherapeuten over het coronavirus, advies over hoe te handelen  en actuele informatie.


Bestuur NVZF

Trefwoorden: