Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement

29 apr 2019
Sinds kort online op het KNGF Kennisplatform: de richtlijn ‘Cardiovasculair Risicomanagement’ (CVRM). Deze multidisciplinaire richtlijn is ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Het KNGF en de VHVL zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de richtlijn. Afhankelijk van het risicoprofiel worden leefstijladviezen over bewegen, voeding en stress ‘aangewezen’ of ‘aanbevolen’. Daarnaast wordt de inzet van één of meerdere zorgverleners aanbevolen.

Trefwoorden: