Multidisciplinaire richtlijnen

Het KNGF neemt deel aan de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen. De meeste richtlijnen zijn ondersteund door het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg, CBO. In de richtlijnen zijn vakinhoudelijke aanbevelingen opgenomen die zoveel mogelijk wetenschappelijk zijn onderbouwd. De richtlijnen dragen bij aan optimale zorgverlening en bieden zorgverleners ondersteuning bij de klinische besluitvorming. Hieronder vindt u een overzicht van de multidisciplinaire richtlijnen welke van toepassing zijn op het werkterrein van de ziekenhuisfysiotherapeut.

Trefwoorden: