Project 'Laat zien wat je waard bent'

In 2012 is het project ‘Laat zien wat je waard bent’ gestart in 19 ziekenhuizen verspreid door heel Nederland.

Doel

Het doel van dir project was het door middel van de kwaliteitsindicatoren zichtbaar maken van verbeterpunten, verbeterplannen initiëren, implementeren en te evalueren. Van meten naar verbeteren! Centraal tijdens het project stond de Plan-Do-Check-Act cyclus, waarbij op basis van een nulmeting doelstellingen (percentage verwachte verbetering) werden geformuleerd door de ziekenhuizen gebaseerd op de lokale situatie en mogelijkheden (Plan); het verbeterplan lokaal werd geïmplementeerd (Do); na een periode van een half jaar opnieuw meting werd uitgevoerd (Check) en er weer volgende verbeteracties kunnen worden geformuleerd en ingezet (Act). De resultaten van het project staan in de download Eindrapport project “Laat zien wat je waard bent!”

Inbedding van basisset kwaliteitsindicatoren Fysiotherapie bij (cardio)thoracale en abdominale chirurgie in de kwaliteitscyclus Plan-Do-Check-Act.

Trefwoorden: