Productbeschrijvingen

De NVZF en de Vereniging Leidinggevende Fysiotherapeuten (VLF) participeren in de werkgroep Profyzie. Deze werkgroep heeft als doel product beschrijvingen te maken voor de producten die wij in de kliniek aanbieden. Deze productbeschrijvingen kunnen zo nodig aan gepast worden aan de locale situatie en gebruikt worden in de besprekingen met de verwijzers, RVE, management etc. Onderstaande productbeschrijvingen zijn goedgekeurd door de NVZF en de VLF. Wanneer u een productbeschrijving in Word wilt voor aanpassingen naar de lokale situatie kunt de [.doc] -link gebruiken om het bestand te downloaden. De productbeschrijvingen zijn herzien in juni 2019.

Trefwoorden: