Positiebepaling afdeling Fysiotherapie

Een leidraad als outsourcen ter sprake komt.

Outsourcen

De leidraad ‘Positiebepaling afdeling Fysiotherapie’ is opgesteld voor de leden van de NVZF die te maken krijgen met het outsourcen van (onderdelen van) de paramedische dienst. Deze leidraad biedt handvatten om, binnen een specifieke situatie, de juiste stappen te zetten in het proces rondom al dan niet outsourcen.

Deze leidraad is opgesteld aan de hand van de resultaten van een onderzoek dat in 2015 is uitgevoerd door Isala te Zwolle. Dit onderzoek richtte zich op het bestaansrecht van haar paramedische dienst en de ontwikkeling hiervan in de (nabije) toekomst. Om inzicht te krijgen in de varianten van outsourcen, met bijbehorende voor- en nadelen, hebben interviews plaatsgevonden bij acht ziekenhuizen waar het (gedeeltelijk) outsourcen van de paramedische dienst onderwerp van gesprek is geweest en al dan niet heeft plaatsgevonden.

Voor nadere informatie over de leidraad of voor aanvullende informatie als outsourcen bij u een actueel onderwerp is, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVZF: secretariaat@nvzf.nl. Het bijbehorende document is beschikbaar voor onze leden (inloggen). Deze kunt u hieronder downloaden.

Trefwoorden: