Kwetsbare ouderen

De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Fysiotherapie (NVZF) heeft in het voorjaar van 2013 de Hogeschool van Amsterdam (HvA) benaderd met de opdracht een literatuuronderzoek te verrichten naar de wetenschappelijke evidentie van beweeginterventies bij kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Projectrapport Systematic Review

In overleg met de NVZF is in juli 2013 besloten dat de omvang van de gevonden literatuur voldoende aanleiding was voor de start van een uitgebreider literatuuronderzoek. Bij dit onderzoek diende de focus te liggen op de aard en intensiteit van de beweeginterventies in het ziekenhuis, waarvoor wetenschappelijke evidentie gevonden zou worden. De resultaten hiervan vindt u in de download 'Projectrapport Systematic Review.'

.

Risicoscreening bij ouderen

In juli 2014 is het implementatieproject ‘Risicoscreening bij ouderen in het ziekenhuis, implementatie van screening door de fysiotherapie op val- en fysieke beperkingrisico’s’ afgerond. Het project is uitgevoerd in 24 ziekenhuizen onder auspiciën van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie (NVZF) en het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De rapportage van het project vindt u in de download Risicoscreening bij ouderen in het ziekenhuis; Implementatie van screening door de fysiotherapie op val- en fysieke beperkingrisico’s

Trefwoorden: