FLITZ

Fysiotherapie ter bevordering van LIchamelijke activiteit door Training tijdens de Ziekenhuisopname: de FLITZ- implementatie studie

Haalbaarheid

Ondanks toenemende evidentie voor preoperatieve conditionering bij patiënten die een operatie ondergaan (BIBO), bestaat minder aandacht voor het verder optimaliseren van herstel tijdens de opname. Lichamelijke inactiviteit kan leiden tot significante afname van functionele mogelijkheden.De ziekenhuisfysiotherapeut heeft vele interventies ter beschikking, maar deze worden niet systematisch aan elke patiënt aangeboden. Het doel van deze studie is het bepalen van de haalbaarheid van een studie naar de implementatie van een geïntegreerde fysiotherapeutische strategie gericht op het bevorderen van gezond beweeggedrag tijdens en direct na de ziekenhuisopname bij volwassen patiënten die electieve buikchirugie ondergaan en > 2 dagen worden opgenomen. Indien de pilot haalbaar blijkt wordt een multicenter RCT opgezet.

Pilot RCT

Het betreft een pilot RCT met een ‘stepped wedge’-design op 3 chirurgische afdelingen in het LUMC. De  strategie bestaat uit:

  1. Elektronische of papieren informatie over lichamelijke activiteit rond de opname;
  2. Driemaal daags een oefenprogramma middels een film (ziekenhuistelevisie, laptop, tablet);
  3. Individueel beweegprogramma waarin stapsgewijs dagelijkse activiteiten worden toegevoegd;
  4. Stappenteller om eigen beweeggedrag te monitoren;
  5. Fysiotherapie à la carte: een beweegcoach (e-mail en telefoon) tijdens opname en kort na ontslag;
  6. Gestructureerd thuis-beweegprogramma (online en papier).

De implementatieactiviteiten omvatten o.a.: voorlichtingsbijeenkomsten; verspreiding van promotiemateriaal. De controleconditie bestaat uit ‘usual care’.

Evaluatie haalbaarheid:
De procesevaluatie omvat o.a. % patiënten dat >80% van de interventie voltooit, % patiënten dat >80% beweegregistratie voltooit. Daarnaast wordt patiënttevredenheid geregistreerd (vragenlijsten).

Effectevaluatie:
Primaire uitkomstmaat is de hoeveelheid dagelijkse lichamelijke activiteit tijdens opname en één week na ontslag gemeten met de Activ8 en een vragenlijst over lichamelijke activiteit tijdens de ziekenhuisopname (dagboek). Secundaire uitkomstmaat zijn o.a. kwaliteit van leven (EQ5-D, SF-36) en zorggebruik één maand na opname.

Projectleider Jorit Meesters heeft voorafgaande aan de ALV van 2 december 2015 een inspirerende presentatie gegeven over de FLITZ-studie. Deze kunt u vinden in de download. Mocht je ervaringen hebben met soortgelijke interventies, vragen hebben over de FLITZ-studie of interesse hebben om een dergelijke pilot ook in jouw ziekenhuis op te starten, neem dan contact met Jorit Meesters via secretariaat@nvzf.nl.

Trefwoorden: