Beroepscompetentieprofiel ziekenhuisfysiotherapeut

Het beroepscompetentieprofiel (BCP) van de ziekenhuisfysiotherapeut is op verzoek van de NVZF tot stand gekomen en dient als basisdocument, aan de hand waarvan de NVZF haar scholingsbeleid en kwaliteitsbeleid wil ontwikkelen. Het format van dit BCP komt overeen met het BCP van de andere specialistenverenigingen binnen de beroepsgroep fysiotherapie. In dit BCP leest u nadrukkelijk de eigenheid en het onderscheidende van de ziekenhuisfysiotherapie. Daarmee is het BCP tevens een belangrijk instrument waarmee wij aan onze collega‟s (multidisciplinair) duidelijk maken waar het specialisme ziekenhuisfysiotherapie voor gaat en voor staat. Verder wordt de relatie van de ziekenhuisfysiotherapeut met andere hulpverleners in de keten rond de klinisch behandelde patiënt belicht. Bij het samenstellen van de werkgroep BCP is door de NVZF specifiek gezocht naar inhoudsdeskundigen vanuit de algemene en academische ziekenhuizen en vanuit het ziekenhuisfysiotherapie onderwijs. De werkgroep BCP ziekenhuisfysiotherapeut is in de periode van mei 2009 tot januari 2010 regelmatig bijeen geweest onder de projectleiding van drs. R. Coppoolse. Bij het schrijven van het BCP is nauw samengewerkt met de stuurgroep masteropleiding klinische fysiotherapie Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Utrecht. Vervolgens heeft de klankbordgroep feedback gegeven op het BCP.

Trefwoorden: