Algemene Ledenvergadering NVZF

Het bestuur legt in de ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid in het voorgaande jaar en bespreekt de plannen voor het komend jaar, inclusief de begroting.

Jaarplan 2021

Hier vindt u het jaarplan NVZF 2021 inclusief de begroting.

Uiteraard wordt u tijdens een ledenvergadering ook over actuele ontwikkelingen geïnformeerd.

Trefwoorden: